வேலைவாய்ப்பு

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு! விண்ணப்பிக்கக் கடைசித் தேதி 19.08.2023

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டுவிதமான பதவிகளுக்கு வேகன்ஸி போடப்பட்டுள்ளது. விவரங்கள் கீழே…

Organisation Name :
Anna University

Last Date :
19.08.2023

Total Vacancies :
04

Posting Name :
Technical Assistant (TA)
Skilled Man Power (SMP)

Salary :
for TA – Rs. 20,000 per month (Consolidated Pay)
for SMP (PGTA1) – Rs. 300 per hour (hourly basis – 100 hours per month)

Education Qualification :
1) Technical Assistant (TA)
BE in EEE

2) Skilled Man Power (SMP)
M.E Power Systems Engg. (or)
M.E Power Electronics and Drives

Skills Required :
For post TA:

The candidates must possess the following skills:
1) Strong academic knowledge
2) Good communication skills
3) Knowledge in Electric Vehicles, Power converters and Controllers
4) Knowledge in any simulation softwares like MATLAS Simulink, PSCAD, etc. and MS Office
5) Knowledge in real time hardware.

For Post SMP :
The candidates must possess the following skills :
1) Strong academic knowledge
2) Good communication skills
3) Knowledge in Electric Vehicles, Power converters and Controllers
4) Knowledge in any simulation softwares like MATLAS Simulink, PSCAD, etc. and MS Office
5) Knowledge in real time hardware.

இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர், Notification-ஐ முழுமையாகப் படித்து தெரிந்துகொண்ட பின்னர் விண்ணப்பிக்கவும்.

Website Link : Click Here

Notification Link : Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *