வேலைவாய்ப்பு

MRB ECG technican, Laboratory Technician Grade III, Technician Grade I Notification வெளியானது!

தமிழக அரசின் மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தில் இருந்து வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ECG technican, Laboratory Technician Grade III, Technician Grade I பதவிகளுக்கு 100க்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விவரங்கள் கீழே…

Organisation Name : Medical Services Recruitment Board (MRB)
Application Last Date : 21-08-2023
Total Vacancy : 116 Vacancies
Apply Mode : Online

Posting Name :
1) Technician Grade – I (Non Transferable Post)
2) ECG Technician
3) Laboratory Technician Grade – III

Salary :
1) Technician Grade – I : Rs.35,400 – 1,12,400 (Pay Matrix Level-11)
2) ECG Technician : Rs.19500 – 62000/- (Pay matrix Level – 8)
3) Laboratory Technician Grade – III : Rs.13,000/- per month (Consolidated pay)

No of Vacancies :
1) Technician Grade – I (Non Transferable Post) : 3
2) ECG Technician : 95
3) Laboratory Technician Grade – III : 18

Educational Qualification :
1) Technician Grade – I (Non Transferable Post)

Only candidates with Diploma in Pharmacy alone are eligible to apply for the post as per rules and requirement of the Director of Drug Control, Chennai.

2) ECG Technician
i) Must have passed PUC under old regulations;
(or)
A pass in Plus 2 course with eligibility for University course of
study.
and
ii) Must have passed one year certificate course in
Electro Cardiogram or Treadmill Technician conducted by the
Government of Tamil Nadu.

3) Laboratory Technician Grade – III
i. Must have passed plus-two Examination.
ii. Must possess, certificate in Medical Laboratory
Technology Course (one year duration) undergone
in any institution recognized by the Director of
Medical Education;
and
iii. Must have a good physique, good vision and
capacity to do outdoor work.

இந்த பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பதாக இருந்தால் Notification-ல் கூறியுள்ள தகவல்களை முழுமையாகப் படித்து தெரிந்துகொண்ட பின்னர், விண்ணப்பிக்கவும்.

Website Link : Click Here

Notifications :
Laboratory Technician Grade – III : Click Here

ECG Technician : Click Here

Technician Grade – I : Click Here

Apply Link : Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *